Giải câu 2 trang 93 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 93 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Xác định chiều của đường sức từ của nam châm trong hình 48.9

Giải câu 2 trang 93 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Bài làm:

Chiều của đường sức từ là chiều từ dưới lên trên.

  • 42 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021