Nêu tính chất hóa học của kim loại, mỗi tính chất viết một phương trình hóa học để minh họa.

  • 1 Đánh giá

Đọc thông tin và trả lời câu hỏi (SGK KHTN 9 tập 1 trang 5)

Nêu tính chất hóa học của kim loại, mỗi tính chất viết một phương trình hóa học để minh họa.

Bài làm:

Phản ứng của kim loại với phi kim:

  • Tác dụng với oxi:
  • Tác dụng với phi kim khác:

Phản ứng của kim loại với dd axit:

Phản ứng của kim loại với dd muối:

  • 69 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021