Giải câu 1 trang 110 khoa học tự nhiên VNEN

  • 1 Đánh giá

III. Nội dung ôn tập

Trả lời câu hỏi

Câu 1: Trang 110 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Hãy mô tả hiện tượng chứng tỏ nam châm vĩnh cửu có từ tính.

Bài làm:

Nam châm vĩnh cửu có thể hút được các vật liệu từ tính như: sắt, thép, niken, coban,...

  • 21 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021