Giải câu 2 trang78 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 78 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Trên thanh nam châm , chỗ nào hút sắt mạnh nhất

A. Phần giữa thanh nam châm

B. Chỉ có từ cực Bắc

C. Cả hai từ cực

D. Mọi chỗ đều hút sắt mạnh như nhau

Bài làm:

Đáp án: C

  • 77 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021