Đặt một vật trước thấu kính phân kì, thu được ảnh

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Đặt một vật trước thấu kính phân kì, thu được ảnh

A. thật, cùng chiều với vật

B. ảo, ngược chiều với vật

C. thật, ngược chiều với vật

D. ảo, nhỏ hơn vật

Bài làm:

Đáp án: D

  • 25 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021