3. Hãy cho biết, tại sao biến dị và di truyền đều gắn liền với quá trình sinh sản?

  • 1 Đánh giá

3. Hãy cho biết, tại sao biến dị và di truyền đều gắn liền với quá trình sinh sản?

Bài làm:

- các đặc điểm của sinh vật được quy định bởi các nhân tố di truyền.

- các nhân tố này được truyền đặt từ thế hệ này sang thế hệ khác nhờ quá trình sinh sản

  • 30 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021