Sự điều tiết của mắt có tác dụng

  • 1 Đánh giá

11. Sự điều tiết của mắt có tác dụng

A. làm tăng độ lớn của vật.

B. làm ảnh của vật hiện rõ nét trên màng lưới.

C. làm tăng khoảng cách đến vật.

D. làm giảm khoảng cách đến vật.

Bài làm:

Đáp án: B

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021