Hãy cho biết: Tính di truyền là gì? Hãy nêu một số ví dụ về hiện tượng di truyền của thế giới sinh vật xung quanh em.

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức

I. Di truyền và biến dị

1. Khái niệm tính di truyền

- Hãy cho biết: Tính di truyền là gì?

- Hãy nêu một số ví dụ về hiện tượng di truyền của thế giới sinh vật xung quanh em. Trong chăn nuôi, trồng trọt, có công việc nào chứng tỏ con người đã ứng dụng tính di truyền của sinh vật?

Bài làm:

- tính di truyền là hiện tượng con sinh ra giống bố mẹ, tổ tiên về một hoặc một vài đặc điểm của cơ thể

- VD: em giống bố mẹ về màu da, hình thái tóc (xoăn hoặc thẳng), chiều cao, ...

- trong chăn nuôi, trồng trọt, con người ứng dụng tính di truyền trong lai tạo và chọn giống

  • 40 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021