Giải câu 9 trang 8 khoa học tự nhiên 9 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 9: Trang 8 khoa học tự nhiên 9 tập 2

Đốt cháy hoàn toàn 6 gam hợp chất hữu cơ A (chỉ chứa hai nguyên tố hóa học) thu được 10,8 gam nước.

a) Tính phần trăm khối lượng các nguyên tố trong phân tử A

b) Xác định công thức phân tử của A, biết A có khối lượng mol là 30.

Bài làm:

Do A là hợp chất hữu cơ nên một trong 2 nguyên tố của A phải là Cacbon.

Do sản phẩm cháy chỉ có nước nên nguyên tố còn lại phải là hidro.

Gọi công thức của hợp chất là: :

Phương trình phản ứng:

Số mol nước tạo thành là: mol.

Suy ra, số mol A theo phương trình phản ứng là: mol. (1)

Mặt khác, số mol A theo đề bài là: (2)

Từ (1) và (2), có: .

Vậy công thức đơn giản nhất là:

a) Do phân tử mol của A là 30 nên, công thức phân tử của A là:

b) Tỉ lệ phần trăm khối lượng là:

  • 45 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021