Khoa học tự nhiên 9 Bài 31: Ôn tập phần Di truyền và biến dị

  • 1 Đánh giá

Sau đây, KhoaHoc sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi cho "Bài 31: Ôn tập phần Di truyền và biến dị - Sách VNEN khoa học tự nhiên lớp 9, trang 171". Cách làm chi tiết, dễ hiểu, hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

I. Mục tiêu

II. Hệ thống hóa kiến thức

Bảng 31.1. Tóm tắt các quy luật di truyền

Tên quy luậtNội dungGiải thíchÝ nghĩa
Quy luật tính trội
phân li
phân li độc lập
Di truyền liên kết
di truyền giới tính

Bảng 31.2. Những diễn biến cơ bản của NST qua các kì trong nguyên phân và giảm phân

Các kìNguyên phânGiảm phân IGiảm phân II
kì trung gian
kì đầu
kì giữa
kì sau
kì cuối

Bảng 31.3. Bản chất và ý nghĩa của các quá trình nguyên phân, giảm phân và thụ tinh

các quá trìnhbản chấtý nghĩa
nguyên phân
giảm phân
thụ tinh

Bảng 31.4. Cấu trúc và chức năng của ADN, ARN và protein

đại phân tửcấu trúcchức năng
ADN (gen)
ARN
protein

Bảng 31.5. Các dạng đột biến

các loại đột biếnkhái niệmcác dạng đột biến
đột biến gen
đột biến cấu trúc NST
đột biến số lượng NST

=> Xem hướng dẫn giải

III. Câu hỏi ôn tập

Câu 1: Hãy giaỉ thích sơ đồ: ADN (gen) -> mARN -> Protein -> Tính trạng

Câu 2: Hãy giải thích mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình. Người ta vận dụng mối quan hệ này vào thực tiễn cuộc sống như thế nào?

Câu 3: Vì sao nghiên cứu di truyền người phải có những phương pháp thích hợp? Nêu những điểm cơ bản của các phương pháp nghiên cứu đó?

Câu 4: Sự hiểu biết về di truyền học tư vấn có tác dụng gì?

Câu 5: ở một loài thực vật, bề mặt lá hoặc là ráp hoặc là nhẵn. 1 cây lá ráp thuần chủng được lai với 1 cây lá nhẵn thuần chủng. Tất cả thế hệ con đều lá nhẵn. Câu nào dưới đây mô tả đúng nhất về các alen của tính trạng này?

A. Lá ráp là trội hoàn toàn so với lá nhẵn.

B. Lá nhẵn là trội hoàn toàn so với lá ráp.

C. Các alen là đồng trội.

D. Các alen có hiện tượng trội không hoàn toàn.

Câu 6: Tính trạng nào trong số dưới đây là tập nhiễm?

A. Số cánh hoa trên các bông hoa của cây.

B. Hình dạng cánh của một con chim hoang dã.

C. Khả năng sủ dụng ngôn ngữ, cử chỉ của 1 số con khỉ đột.

D. Khả năng chạy của báo Gepa nhanh hơn bất kì loài nào khác trên cạn.

=> Xem hướng dẫn giải

IV. Bản đồ khái niệm

V. Giải bài tập di truyền và biến dị

Bài 1: Một loài bướm có 3 alen về tính trạng màu cánh: xanh, cam và vàng nhạt. Một con bướm màu xanh giao phối với một con bướm màu cam. Tuy nhiên khoảng 25% khác lại có màu đốm xnah và cam, 25% còn lại có màu vàng. Đời con thu được kết quả khoảng 25% bướm xanh và 25% bướm vàng. Giải thích tại sao có thể thu được kết quả như vậy (đời con của bướm xanh và bướm cam).

Bài 2: Một gen có A=450 Nu, G=900 Nu.

a, Nếu sau khi đột biến có A=451, G=900. Đây là dạng đột biến gì?

b, Nếu sau đột biến có A=499, G=900. Đây là dạng đột biến gì?

c, Nếu sau đột biến có A=499, G=901. Đây là dạng đột biến gì?

d, Nếu sau đột biến mà số lượng, thành phần các Nu không đổi, chỉ thay đổi trình tự phân bố các Nu thì đây là dạng đột biến gì?

Biết rằng đột biến chỉ tác động đến 1 cặp Nu.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 237 lượt xem