Khoa học tự nhiên 9 Bài 64: Ôn tập chủ đề 13. Ứng dụng Di truyền học

  • 1 Đánh giá

Sau đây, KhoaHoc sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi cho "Bài 64: Ôn tập chủ đề 13. Ứng dụng Di truyền học - Sách VNEN khoa học tự nhiên lớp 9, trang 192". Cách làm chi tiết, dễ hiểu, hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

I. Mục tiêu

II. Nội dung ôn tập

1. Bắt buộc

1. Vẽ sơ đồ biểu diễn các hướng ứng dụng Di truyền học trong thực tiễn cuộc sống.

2. Phân tích vai trò của phương pháp tự thụ phấn bắt buộc và giao phối cận huyết trong chọn giống. Cho ví dụ về mỗi phương pháp.

3. Có nên sử dụng sản phẩm biến đổi gen không? Vì sao? Bằng cách nào phân biệt sản phẩm biến đổi gen và sản phẩm bình thường?

4. Kể tên một số thành tựu công nghệ sinh học và phân loại chúng thuộc những lĩnh vực nào.

5. Phân tích ưu và nhược điểm của phương pháp tạo giống mới bằng gây đột biến nhân tạo và chọn lọc.

6. Phân biệt chọn lọc cá thể và chọn lọc hàng loạt. Vì sao phương pháp chọn lọc cá thể đạt hiệu quả cao hơn?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Tự chọn (Mỗi nhóm chỉ chọn 1 nhiệm vụ)

7. Có nên nhân bản vô tính người và các loài động vật quý hiếm không? Hãy chứng minh cho quan điểm của em.

8. Phân tích triển vọng của công nghệ sinh tế bào, công nghệ gen, công nghệ sinh học trong tương lai.

9. Hãy thực hiện 1 dự án tìm hiểu về các loại rau, củ, quả biến đổi gen trong siêu thị hoặc chợ ở địa phương.

10. Hãy thực hiện hoạt động trải nghiệm tìm hiểu các vật nuôi, cây trồng mới ở địa phương em.

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem