Quan sát hình 65.3 thảo luận xem những con ếch vàng được tạo ra như thế nào? Khoa học tự nhiên 9 bài 65

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Giải KHTN 9 bài 65

KhoaHoc mời các bạn cùng theo dõi đáp án cho câu hỏi Quan sát hình 65.3 thảo luận xem những con ếch vàng được tạo ra như thế nào? trong bài 65 Khoa học tự nhiên lớp 9.

Quan sát hình 65.3. thảo luận xem những con ếch vàng được tạo ra như thế nào?

Bài làm:

- Ếch vàng được tạo thành do quá trình chọn lọc tự nhiên: những con ếch có màu khác với môi trường cát vàng sẽ bị ăn thịt

=> qua tiến hóa lâu đời sẽ tạo thành dòng ếch vàng