Giải câu 1 trang 79 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

  • 1 Đánh giá

D. Hoạt động luyện tập

Câu 1: Trang 79 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Trong thí nghiệm phát hiện các dụng từ của dòng điện, dây dẫn AB được bố trí như thế nào?

A. Tạo với kim nam châm một góc bất kì

B. Song song với kim nam châm

C. Vuông góc với kim nam châm

D. Tạo với kim nam châm một góc nhọn

Bài làm:

Đáp án: B

  • 40 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021