Kể ra một số dụng cụ, máy móc chạy bằng pin mặt trời mà em biết.

  • 1 Đánh giá

2. Kể ra một số dụng cụ, máy móc chạy bằng pin mặt trời mà em biết.

Bài làm:

Máy tính bỏ túi, đồng hồ đeo tay, ….

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021