Giải câu 5 trang 62 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 62 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Thủy phân protein A, thu được hợp chất X có khối lượng mol phân tử là 75 gam. Đốt cháy hoàn toàn 1,5 gam X thu được 896 ml khí , 224 ml khí $N_2$ (thể tích các khí ở điều kiện tiêu chuẩn) và 0,9 gam nước.

a) Xác định công thức phân tử của X.

b) Viết công thức cấu tạo của X.

Bài làm:

a) Gọi công thức phân tử của protein X là: .

Số mol của A là: (mol)

Số mol của là:

Bảo toàn nguyên tố: Số mol C trong X = Số mol C trong ; Số mol H trong X = Số mol H trong $H_2O$; Số mol N trong X = Số mol N trong $N_2$:

Mà khối lượng mol phân tử của X là 75 .

Vậy công thức phân tử của X là: .

b) Do protein thủy phân ra amino axit nên công thức của X là:

  • 35 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021