Cho biết các nguyên liệu để sản xuất gang. Nêu nguyên tắc sản xuất gang.

  • 1 Đánh giá

2. Sản xuất gang thép

a, Sản xuất gang

Đọc thông tin và trả lời câu hỏi (SGK KHTN 9 tập 1 trang 17)

1. Cho biết các nguyên liệu để sản xuất gang.

2. Nêu nguyên tắc sản xuất gang.

Bài làm:

1. Nguyên liệu sản xuất bao gồm:

  • Quặng sắt tự nhiên (có thành phần chủ yếu là oxit sắt) gồm quặng manhetit (chứa Fe3O4) và hemantit (chứa Fe2O3).
  • Than cốc, không khí giàu oxi và một số chất phụ gia khác như đá vôi (chứa CaCO3)

2. Nguyên tắc sản xuất gang: dùng cacbon oxit CO khử oxit sắt ở nhiệt độ cao trong lò luyện kim (lò cao).

  • 65 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021