3. Đặc điểm di truyền của các tính trạng liên kết với giới tính

  • 1 Đánh giá

3. Đặc điểm di truyền của các tính trạng liên kết với giới tính

Nếu tính trạng thường do gen nằm trên NST giới tính Y quy định thì sẽ di truyền như thế nào?

Bài làm:

- Dấu hiệu nhận biết gen nằm trên NST Y:

+ phép lai thuận nghịch khác nhau

+ biểu hiện tính trạng không đều ở 2 giới

+ di truyền thẳng (bố mang gen sẽ truyền cho con trai)

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021