Giải câu 8 trang 8 khoa học tự nhiên 9 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 8: Trang 8 khoa học tự nhiên 9

Hợp chất hữu cơ X có % khối lượng C và H tương ứng bằng 40% và 6,67%, còn lại là O. Tỉ khối hơi của X so với là 30. Xác định công thức phân tử của X

Bài làm:

Khối lượng mol của X là:

Tỉ lệ phần trăm về khối lượng của O trong X là:

Gọi công thức phân tử của X là: .

Ta có:

Gọi công thức đơn giản nhất của hợp chất X là: .

Theo bài ra: .

Vậy, công thức phân tử của X là:

  • 105 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021