4. Lựa chọn các thuật ngữ ở cột bên trái để ghép với các cụm từ ở cột bên phải cho phù hợp:

  • 1 Đánh giá

4. Lựa chọn các thuật ngữ ở cột bên trái để ghép với các cụm từ ở cột bên phải cho phù hợp:

a, giảm phân1. X và Y
b, giao tử2. Các NST giống nhau ở giới đực và giới cái
c, bộ NST3. Một trong hai NST đính nhau tại tâm động
d, Nguyên phân4. Các tế bào ở cơ quan sinh sản đực được hình thành sau giảm phân
e, kì trung gian

5. tế bào đơn bội tạo thành từ giảm phân I

g, NST giới tính6. toàn bộ các NST có trong nhân tế bào
h, cromatit7. giai đoạn NST duỗi xoắn tối đa và khó quan sát
i, NST thường8. quá trình phân chi tế bào lưỡng bội để tạo ra các tế bào đơn bội
k, tinh bào bậc 29. quá trình phân chia tế bào 2n tạo ra 2 tế bào con 2n

Bài làm:

1.g

2.i

3.h

4. b

5.k

6.c

7.e

8.a

9.d

  • 33 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 9