Giải câu 5 trang 58 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 58 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Giải thích tại sao khi đoạn mía để lâu ngày trong không khí, ở đầu đoạn mía thường có mùi rượu etylic.

Bài làm:

Trong mía có chứa nhiều đường glucozo, ở đầu đoạn mía để lâu trong không khí glucozo bị oxi hóa tạo thành ancol etylic:

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 9