Giải câu 7 trang 113 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 7: Trang 113 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Nêu tên hai bộ phận chính của động cơ điện một chiều và giải thích khi cho dòng điện một chiều qua động cơ lại quay được?

Bài làm:

Các bộ phận chính của động cơ điện một chiều:

  • Nam châm
  • Khung dây dẫn.

Động cơ quay được vì khi cho dòng điện một chiều vào khung dây thì từ trường của nam châm sẽ tác dụng lên khung dây những lực điện từ làm cho khung dây quay.

  • 26 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 9