Giải câu 1 trang 88 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

  • 1 Đánh giá

E. Hoạt động tìm tòi, mở rộng

Câu 1: Trang 88 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Em hãy tìm hiểu ứng dụng của nam châm trong đời sống và kĩ thuật.

Bài làm:

Nam châm có rất nhiều ứng dụng trong đời sống và kĩ thuật: Dùng trong học tập (Gắn tranh lên bảng, …), rơ-le điện từ trong nồi cơm, loa, âm li, …

  • 36 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 9