Giả câu 1 trang 56 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

Câu 1: Trang 56 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Hãy nêu ít nhất 4 điểm chung của các chất sau: tinh bột, xenlulozo, chất béo và saccarozo.

Bài làm:

Bốn điểm chung giữa các chất là:

  • Rất cấn thiết cho cơ thể người và động vật
  • Đều chứa các nguyên tố : C, H, O
  • Đều tham gia phản ứng thủy phân
  • Đều tham gia phản ứng đốt cháy
  • 59 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 9