3. Tạo động vật biến đổi gen

  • 1 Đánh giá

3. Tạo động vật biến đổi gen

- Hãy nêu mục đích của viêc chuyển gen và động vật

- hãy phân tích các ưu và nhược điểm khi chuyển gen vào động vật

- Theo em, triển vọng của chuyển gen vào động vật sẽ như thế nào?

Bài làm:

  • Đưa gen: tổng hợp hoocmon sinh trưởng ở người, tạo nạc, sinh trưởng nhanh, ... vào vật nuôi.
  • Một số đối tượng thành công: cá trạch, lợn, cá hồi, cá chép, ...
  • Ưu điểm: tạo ra các động vật mang các đặc điểm mong muốn
  • Nhược điểm: gen được chuyển có thể gây hậu quả phụ cho động vật biến đổi gen
  • Triển vọng: tạo thành các cơ quan nội tạng mới thay thế cho các cơ quan già, hỏng ở người

  • 21 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021