Giải câu 1 trang 20 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

Câu 1: Trang 20 khoa học tự nhiên 9 tập 2

a) Metan

b) Etilen

c) Axetilen

Các phương pháp:

1) Phương pháp dời nước

2) Phương pháp dời không khí ngược

3) Phương pháp dời không khí xuôi

Bài làm:

Dựa vào tính chất vật lí và tỉ khối của các khí so với không khí thì để thu ba khí trên ta dùng phương pháp dời nước.

  • 20 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021