Nêu một số hiện tượng chứng tỏ ánh sáng có tác dụng nhiệt, tác dụng sinh học và tác dụng quang điện ở xung quanh em

  • 1 Đánh giá

D-E Hoạt động vận dụng, tìm tòi mở rộng

1. Nêu một số hiện tượng chứng tỏ ánh sáng có tác dụng nhiệt, tác dụng sinh học và tác dụng quang điện ở xung quanh em. Trong mỗi hiện tượng chỉ rõ năng lượng ánh sáng đã biến đổi thành các dạng năng lượng khác như thế nào?

Bài làm:

Dùng thấu kính hội tụ, hội tụ các tia sáng lại có thể tạo ra lửa.

Ánh sáng giúp cây xanh quang hợp,…

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 9