Để bảo vệ thiết bị trong mạch điện, người ta cần

  • 1 Đánh giá

13. Để bảo vệ thiết bị trong mạch điện, người ta cần

A. mắc nối tiếp cầu chì loại bất kì cho mỗi dụng cụ điện

B. mắc song song cầu chì loại bất kì cho mỗi dụng cụ điện

C. mắc nối tiếp cầu chì phù hợp cho từng dụng cụ điện, từng đoạn mạch điện.

D. mắc song song cầu chì phù hợp cho từng dụng cụ điện, từng đoạn mạch điện.

Bài làm:

Đáp án: C

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021