Khi sử dụng kính lúp cần đặt vật trong khoảng tiêu cự của kính lúp để ảnh thu được là

  • 1 Đánh giá

Câu 9: Khi sử dụng kính lúp cần đặt vật trong khoảng tiêu cự của kính lúp để ảnh thu được là

A. ảnh thật, lớn hơn vật.

B. ảnh ảo, lớn hơn vật.

C. ảnh thật, cùng chiều với vật.

D. ảnh ảo, nhỏ hơn vật.

Bài làm:

Đáp án: C

  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021