Hỏi ảnh người ấy trên phim cao bao nhiêu cm?

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

1. Một người cao 1,6 m được chụp ảnh và đứng cách vật kính của máy ảnh là 3 m. Phim đặt cách vật kính 6 cm. Hỏi ảnh người ấy trên phim cao bao nhiêu cm?

Bài làm:

Tỉ lệ khoảng cách từ ảnh đến vật kính và khoảng cách từ vật đến vật kính là: .

Do đó ảnh người đó trên phim có kích thước là: cm.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021