III. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phân hóa giới tính

  • 1 Đánh giá

III. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phân hóa giới tính

Hãy cho biết, giới tính của sinh vật phụ thuộc vào những yếu tố nào.

Bài làm:

- các yếu tố ảnh hưởng đến giới tính của sinh vật: nhiệt độ, NST giới tính, hoocmon sinh dục, ánh sáng, ....

  • 78 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021