3. Tật di truyền ở người

  • 1 Đánh giá

3. Tật di truyền ở người

Thế nào là tật di truyền ở người? Kể tên và hậu quả một số tật di truyền ở người.

Bài làm:

- Tật di truyền ở người là hiện tượng thiếu hoặc di dạng về cấu tạo gây ra do các tác nhân đột biến.

- Một số tật di truyền: bàn tay nhiều ngón hoặc thiếu ngón, khe hở môi hàm, xương chi ngắn,...

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021