1. Hãy tự nhận xét về các đặc điểm trên khuôn mặt của em (mũi, mắt, môi): đặc điểm nào là di truyền từ bố mẹ? đặc điểm nào là biến dị so với bố mẹ và với anh/chị/em của em.

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

1. Hãy tự nhận xét về các đặc điểm trên khuôn mặt của em (mũi, mắt, môi): đặc điểm nào là di truyền từ bố mẹ? đặc điểm nào là biến dị so với bố mẹ và với anh/chị/em của em.

Bài làm:

- dựa vào khái niệm di truyền và biến dị. em hãy xác định đối với đặc điểm của mình và trả lời câu hỏi.

  • 39 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021