Giải câu 6 trang 113 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Trang 113 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Nêu chỗ giống và khác nhau về cấu tạo của hai loại máy phát điện xoay chiều và khác nhau về hoạt động của hai loại máy đó.

Bài làm:

Máy có roto là nam châmMáy có roto là cuộn dây
Giống nhau

Đều gồm có hai phần chính:

  • Cuộn dây
  • Nam châm

Đều hoạt động dựa theo nguyên tắc cảm ứng điện từ

Khác nhau

Roto: Nam châm (Quay)

Stato: Cuộn dây (Đứng yên)

Roto: Cuộn dây (Quay)

Stato: Nam châm (đứng yên)

  • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021