Giải bài 40: Mối liên hệ giữa etylen, rượu etylic và axit axetic

  • 1 Đánh giá

Giải bài 40: Mối liên hệ giữa etylen, rượu etylic và axit axetic - Sách hướng dẫn học Khoa học Tự nhiên 9 tập 2 trang 47. Sách này nằm trong bộ VNEN của chương trình mới. Dưới đây sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

I. Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic

Cho sơ đồ liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic (sgk trang 48)

Hãy viết PTHH để biểu diễn quá trình biến đổi trên sơ đồ.

Trả lời:

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

II. Luyện tập

Câu 1: Trang 48 khoa học tự nhiên 9 tập 2

Hoàn thành PTHH sau:

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 48 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Để rượu loãng (dung dịch của rượu etylic trong nước) ngoài không khí một thời gian thu được giấm.

a) Viết phương trình phản ứng

b) Tính nồng độ phần trăm axit axetic trong giấm thu được khi để 500 ml rược 10 độ ngoài không khí để lên men, biết khối lượng riêng của rượu etylic bằng 0,78 g/ml, của nước bằng 1,0 g/ml, giả sử phản ứng xảy ra với hiệu suất 80%.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 48 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Hình trong sách giáo khoa mô tả dụng cụ điều chế este trong phòng thí nghiệm. Cho vào bình cầu 10 ml axit axetic (khối lượng riêng 1,05 g/ml), sau đó thêm vào 10 ml rượu etylic (khối lượng riêng 0,78 g/ml) và 2 ml axit sunfuric đặc. Đun sôi hỗn hợp một thời gian. Este cùng các chất dễ bay hơi được ngưng tụ trong bình tam giác (hỗn hợp X).

Thêm từ từ một ít dung dịch Natri hidrocacbonat () bão hòa vào chất lỏng thu được ở bình tam giác đến khi hết bọ khí. Thấy chất lỏng tách thành hai lớp.

a) Giải thích hiện tượng thí nghiệm.

b) Tính khối lượng của este tối đa thu được trong thí nghiệm trên.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 352 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021