Giải câu 4 trang 113 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 113 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Điều kiện xuất hiện dòng điện trong cuộn dây dẫn kín là gì?

A. Đặt một nam châm mạnh ở gần cuộn dây

B. Đặt một nam châm điện ở trong lòng cuộn dây

C. Khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây phải lớn

D. Khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây biến thiên.

Bài làm:

Đáp án: D

  • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021