Kim loại có các tính chất vật lí nào? Dựa vào các tính chất vật lí khác nhau của kim loại, em hãy nêu ứng dụng của một số kim loại trong đời sống và sản xuất

  • 1 Đánh giá

Câu hỏi:
1. Kim loại có các tính chất vật lí nào?

2. Dựa vào các tính chất vật lí khác nhau của kim loại, em hãy nêu ứng dụng của một số kim loại trong đời sống và sản xuất.

Bài làm:

1. Tính chất vật lí của kim loại:

  • Tính dẻo
  • Tính dẫn nhiệt
  • Tính dẫn điện
  • Tính ánh kim

2. Ứng dụng của kim loại:

  • Làm dây dẫn điện
  • Làm các đồ dùng nấu ăn: xoong, nồi,...
  • Làm đồ trang sức, các vận dụng trang trí
  • Nhôm là vật liệu dùng để chế tạo vỏ máy bay
  • 51 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021