1. Hãy kể ra những việc làm trong đó con người đã ứng dụng hiện tượng nguyên phân. Em có tư liệu gì liên quan đến việc đó?

  • 1 Đánh giá

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

1. Hãy kể ra những việc làm trong đó con người đã ứng dụng hiện tượng nguyên phân. Em có tư liệu gì liên quan đến việc đó?

2. Điều gì sẽ xảy ra nếu ở kì sau của nguyên phân, một NST kép không tách ở tâm động và đi về một cực của tế bào?

3. Điều gì xảy ra nếu thoi phân bào không hình thành trong quá trình phân chia tế bào?

Bài làm:

1. một số việc làm ứng dụng hiện tượng nguyên phân: nhân giống vô tính trong ống nghiệm, nuôi cấy mô, cấy ghép da, ....

2. vậy thì sẽ tạo ra 2 tế bào con: 1 tế bào không có NST, 1 tế bào nhận 2n NST kép

3. Nếu thoi phân bào không hình thành thì NST phân chia không đều cho các tế bào con, giống như mục 2.

  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021