Một sợi dây tóc bóng đèn làm bằng vonfam ở 20 độ C có điện trở 25 ôm, tiết diện tròn, bán kính 0,01 mm. Hãy tính chiều dài của dây tóc bóng đèn.

  • 1 Đánh giá

2. Một sợi dây tóc bóng đèn làm bằng vonfam ở có điện trở $25\Omega$, tiết diện tròn, bán kính 0,01 mm. Hãy tính chiều dài của dây tóc bóng đèn.

Bài làm:

  • 70 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021