Điền các thông tin của thấu kính vào hình 54.3

  • 1 Đánh giá

II. Trục, quang tâm, tiêu điểm, tiêu cự và độ tụ của thấu kính

Điền các thông tin của thấu kính vào hình 54.3

Điền các thông tin của thấu kính vào hình 54.3

Bài làm:

Điền các thông tin của thấu kính vào hình 54.3

O: Quang tâm

F, Fn: Tiêu điểm vật chính, tiêu điểm vật phụ

F', F'n: Tiêu điểm ảnh chính, tiêu điểm ảnh phụ

  • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021