II. Chức năng của protein

  • 1 Đánh giá

II. Chức năng của protein

Hãy cho biết protein tham gia thực hiện các chức năng nào trong cơ thể.

Bài làm:

  • cấu tạo nên tế bào và cơ thể
  • dự trữ các axit amin
  • vận chuyển các chất
  • bảo vệ cơ thể
  • thu nhận thông tin
  • xúc tác cho các phản ứng sinh học

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021