Giải câu 3 trang 110 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 110 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Thí nghiệm Ơxtet nói về đều gì dưới đây?

A. Dòng điện sinh ra từ trường

B. Các hạt mang điện sinh ra từ trường

C. Tìm hiểu cấu tạo của thanh kim loại

D. Đo thể tích và khối lượng của thanh kim loại

Bài làm:

Đáp án: A

  • 24 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021