Tiến hành thí nghiệm ghi kết quả theo bảng sau

  • 1 Đánh giá

II. Tính chất hóa học của kim loại

Tiến hành thí nghiệm ghi kết quả theo bảng sau:

Bài làm:

TTTên thí nghiệmHiện tượng - giải thích
1

Phản ứng của kim loại với phi kim

a, Phản ứng của kim loại với oxi

Thanh sắt cháy sáng sau khi cháy thanh sắt xuất hiện gỉ màu nâu

b, Phản ứng của kim loại với phi kim khác

Natri nóng chảy cháy trong khí clo với ngọn lửa sáng chói, tạo ra natri clorua

2Phản ứng của kim loại với dung dịch axit

Kim loại tan dần có khí bay ra

3Phản ứng của kim loại với dung dịch muối

Đồng tan dần, có kết tủa trắng

Kẽm tan dần, có kết tủa đỏ

  • 99 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021