III. Nguyên nhân phát sinh và các loại đột biến gen

  • 1 Đánh giá

III. Nguyên nhân phát sinh và các loại đột biến gen

- Nguyên nhân: do ảnh hưởng của các tác nhân vật lí, hóa học, sinh học.

- Các loại đột biến gen

+ đột biến giao tử

+ đột biến tiền phôi

+ đột biến xoma

- Nếu gen bị đột biến thì cấu trúc loại protein mà gen đó mã hóa có biến đổi hay không? Giải thích.

Bài làm:

Nếu gen bị đột biến thì cấu trúc loại protein do gen mã hóa cũng biến đổi.

Vì khi gen đột biến --> thay đổi trình tự mARN do gen quy định --> thay đổi trình tự protein

  • 29 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021