Hãy so sánh cấu tạo và hoạt động ảnh của máy ảnh và mắt.

  • 1 Đánh giá

2. Sự tương tự giữa máy ảnh và mắt

Hãy so sánh cấu tạo và hoạt động ảnh của máy ảnh và mắt.

Bài làm:

Máy ảnhMắt
Cấu tạo

2 bộ phận chính:

  • Vật kính
  • Buồng tối

2 bộ phận chính:

  • Thể thủy tinh
  • Màng lưới
ẢnhẢnh thật, ngược chiều, nhỏ hơn vật, hứng được trên màng lưới hoặc phim.
  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 9