Giải câu 3 trang 58 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 58 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Tinh bột được tạo ra trong cây xanh theo phương trình hóa học sau:

Để tạo thành 8,1 tấn tinh bột, cây xanh đã hấp thụ bao nhiêu tấn khí và giải phóng bao nhiêu tấn khí $O_2$. Thể tích các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn.

Bài làm:

Theo PTHH: (tấn)

(tấn)

  • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021