Giải câu 9 trang 112 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 9: Trang 112 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Công thức biểu thị công suất hao phí do tỏa nhiệt là:

A.

B.

C.

D.

Bài làm:

Đáp án: D

  • 22 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021