Giải câu 2 trang 98 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 98 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Hãy cho biết cấu tạo của máy phát điện gồm những bộ phận chính nào? Vẽ hình mô tả hoạt động máy phát điện mà em vừa nghĩ ra.

Bài làm:

Máy phát điện gồm hai bộ phận chính là: Nam châm điện tạo ra từ trường và cuộn dây.

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 9