Giải câu 3 trang 26 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 26 khoa học tự nhiên 9 tập 2

Cho các chất sau:

; Giải câu 3 trang 26 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2; Giải câu 3 trang 26 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Chất nào có thể làm mất màu dung dịch brom? Giải thích và viết PTHH (nếu có).

Bài làm:

Các chất làm mất màu dung dịch brom là: Giải câu 3 trang 26 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

PTHH:

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021