1.Theo em, tại sao ADN phù hợp để thực hiện chức năng là vật chất di truyền ở sinh vật? Hãy giải thích.

  • 1 Đánh giá

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

1.Theo em, tại sao ADN phù hợp để thực hiện chức năng là vật chất di truyền ở sinh vật? Hãy giải thích.

2. Trong 1 chu kì tế bào có bao nhiêu lần nhân đôi ADN? vì sao?

Bài làm:

1. ADN là vật chất di truyền vì:

- ADN chứa thông tin di truyền

- ADN có khả năng nhân đôi, truyền đạt thông tin di truyền

2. Trong chu kì tế bào, có 1 lần nhân đôi ADN ở kì trung gian.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021