Giải câu 1 trang 62 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

  • 1 Đánh giá

D. Hoạt động vận dụng

Câu 1: Trang 62 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Hãy nêu ít nhất 5 loại thực phẩm trong tự nhiên có chứa chất đạm

Bài làm:

Các thực phẩm chứa chất đạm là: Thịt, trứng, cá, sữa, đỗ, tôm, ...

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 9